ಸೆಲ್ಫೀ ಜೋಕ್ಸ್

ಹುಡುಗ : ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ..??😊

ಹುಡುಗಿ : ನಾನು ೫ ತಾಸಿನಿಂದ
ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದೆ..😊

ಹುಡುಗ : ಏನ್ ತೊಗೊಂಡೆ..??🤔 😁 😁

ಹುಡುಗಿ : ಎರ್ಡು ಹೇರಕ್ಲಿಪ್ಪು…
ಮತ್ತ ೫೦ ಸೆಲ್ಫೀ..😬😬
😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s